ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σκαφών Αναψυχής

ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Σας προσφέρει τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το σκάφος σας όταν είναι στη θάλασσα ή είναι παροπλισμένο εκτός ενεργού υπηρεσίας, καθώς επίσης και τη νομική σας ευθύνη προς τρίτους που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του σκάφους.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Απώλεια ή ζημιά σε σκάφος αναψυχής, στη λέμβο του σκάφους, στις μηχανές και στον εξοπλισμό του συνεπεία ασφαλισμένου κινδύνου (σύμφωνα με τα Institude Yacht Clauses 1/11/85) ενόσω βρίσκεται εν υπηρεσία στη θάλασσα εντός των ορίων ναυσιπλοϊας ή παροπλισμένα εκτός ενεργού υπηρεσίας (περιλαμβανομένης της ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους)

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

  • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που βρίσκονται πάνω στο σκάφος ή αλλού

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
  • χρήση του σκάφους με ταχύτητα πέραν των 17 κόμβων
  • αναλώσιμα υλικά, σχοινιά, προσωπικά αντικείμενα
  • σχίσιμο πανιών από τον άνεμο
  • ευθύνη από και προς σκιέρ οι οποίοι ρυμουλκούνται από το σκάφος

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχής

Σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Σκαφών Αναψυχής

  • Δυνατότητα ασφάλισης της ευθύνη προς άλλα πρόσωπα (Αστική Ευθύνη)
  • Κάλυψη του σκάφους όταν αυτό βρίσκεται εν ενεργεία στη θάλασσα η παροπλισμένο εκτός ενεργού υπηρεσίας

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Θαλάσσης και ΜεταφοράςΣημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms