ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ταξιδίου

Ταξιδίου

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης ταξιδιωτών κατά τη διάρκεια ταξιδίου για αναψυχή ή για επαγγελματικούς σκοπούς εκτός Κύπρου.

Το Ασφαλιστήριο μπορεί να εκδοθεί για ένα άτομο προσωπικά ή για μια ομάδα ατόμων (π.χ. μέλη οικογένειας)

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ταξιδίου

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • θάνατο, μόνιμη σωματική βλάβη (μόνιμη ολική ανικανότητα), απώλεια ημερομισθίων λόγω ανικανότητας για εργασία (προσωρινή ανικανότητα) σε ταξιδιώτη συνεπεία ατυχήματος εξ’αιτίας εξωτερικών, βίαιων και ορατών μέσων

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

 • για ιατρικά έξοδα συνεπεία ατυχήματος ή ασθένειας και άλλα έξοδα
 • απώλεια ή ζημιά σε αποσκευές ή χρήματα

Ορια Ασφάλισης για άτομα ηλικίας μεταξύ 16-74 ετών:

 • Για θάνατο ΛΚ20.000
 • Για μόνιμη σωματική βλάβη ΛΚ10.000
 • Για ιατρικά έξοδα ΛΚ1.000
 • Για αποσκευές ΛΚ500
 • Για χρήματα ΛΚ500

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ταξιδίου

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • πτήσεις εκτός ως επιβάτης, χειμερινά αθλήματα, ορειβασίες, αγώνες ταχύτητας, καταδύσεις
 • προϋπάρχουσα ανικανότητα ή ασθένεια
 • αντικείμενα αξίας άνω των £200 εκτός εάν δηλώνονται
 • απώλεια ή ζημιά συνεπεία πτώσης, φυσικής φθοράς, καιρικών συνθηκών, καθαρισμού
 • διαβατήρια, εισητήρια, χρήματα σε αποσκευές

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ταξιδίου

Σε ιδιώτες (για ασφάλιση των ιδίων, των συζύγων και των παιδιών τους), καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ταξιδίου

 • Δυνατότητα αγοράς Ασφαλιστικής κάλυψης την ώρα που γίνεται η αγορά συναλλάγματος
 • Ασφαλιστική κάλυψη χρημάτων

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών, Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία και Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms