ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ευθύνης Έναντι Τρίτων Πυρός & Κλοπής

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ

Ασφαλιστήριο που καλύπτει τη νομική ευθύνη του οδηγού ενός Μηχανοκινήτου Οχήματος έναντι τρίτων καθώς επίσης και της απώλειας ή ζημιάς του ασφαλισμένου Μηχανοκινήτου Οχήματος από φωτιά ή κλοπή.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ευθύνης έναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του ασφαλισμένου Μηχανοκίνητου Οχήματος, εκτός του οδηγού) σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, νοσηλεία επείγουσας φύσης και απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα της χρήσης Μηχανοκίνητου Οχήματος σε ‘οδό’ στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) ή σε χώρα που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης
 • απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα συνεπεία φωτιάς, αυτοανάφλεξης, κεραυνού, έκρηξης, κλοπής ή απόπειρας κλοπής που συμβαίνει στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία)

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ευθύνης έναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • ό,τι και το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Έναντι Τρίτου
 • επακόλουθη ζημιά
 • εξαρτήματα μοτοσικλετών εκτός εάν η μοτοσικλέτα κλαπεί ταυτόχρονα

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ευθύνης έναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής

Σε ιδιοκτήτες Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ιδιωτικών, εμπορικών).

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ευθύνης έναντι Τρίτων, Πυρός και Κλοπής

 • Κάλυψη της απώλειας ή ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Όχημα συνεπεία εμπρησμού ή βόμβας
 • Κάλυψη του κόστους μεταφοράς του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο πλησιέστερο γκαράζ
 • Δυνατότητα Ασφάλισης (προαιρετικά) των ιατρικών εξόδων των οδηγών του Μηχανοκίνητου Οχήματος μετά από ένα ατύχημα των οδηγών του Μηχανοκίνητου Οχήματος
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"
 • Μεγάλη ποικιλία Προαιρετικών καλύψεων
 • Ιατρική κάλυψη οδηγών
 • Προστασία επασφαλίστρου λόγω απαίτησης

Βασικές Καλύψεις

 • Νομική ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Όχημα συνεπεία φωτιάς, αυτοανάφλεξης, κεραυνού, έκρηξης, κλοπής ή απόπειρας κλοπής που συμβαίνει στην Κύπρο
 • Yπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με την οδήγηση οποιουδήποτε άλλου Οχήματος (εκτός από λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσικλέτες και οχήματα ειδικού τύπου) στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί περισσότερο έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) που δεν ανήκει στον ίδιο, στον εργοδότη ή συνέταιρό του ή δεν έχει ενοικιαστεί από αυτούς.
 • Νομική ευθύνη των Επιβατών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Οδήγηση πέραν της ‘οδού’
 • Θραύση του ανεμοθώρακα και άλλων παραθύρων, διατήρηση του ασφαλίστρου στα ίδια επίπεδα μετά την απαίτηση και μη εφαρμογή της απαλλαγής
 • Ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων όταν σύρεται ρυμουλκούμενο
 • Προσωπικά ατυχήματα του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών που έχουν σχέση με το Μηχανοκίνητο Όχημα.
 • Απώλεια ή ζημιά σε ρυμουλκούμενο συνεπεία φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, κλοπής ή απόπειρας κλοπής
 • Προστασία επασφαλίστρου λόγω απαίτησης
 • Ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα ή/και ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου ή των άλλων οδηγών που καθορίζονται όταν οδηγούν οποιοδήποτε όχημα (εκτός από μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, φορτηγά και οχήματα ειδικού τύπου) μετά από ατύχημα

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms