ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλοπής

ΚΛΟΠΗΣ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης του Περιεχομένου κτιρίων. Οι κλοπές υποστατικών αυξάνονται τα τελευταία χρόνια σε πολύ γοργούς ρυθμούς. Η Λαϊκή Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει το Ασφαλιστήριο Κλοπής εξ-ασφαλίζοντας την περιουσία σας από το δυσάρεστο και ανεπιθύμητο γεγονός της κλοπής.

Προϋπόθεση για την Ασφάλιση Κλοπής είναι η ύπαρξη Ασφαλιστηρίου Πυρός

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως βασική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Οικίας, Γραφείου και Καταστήματος

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Κλοπής

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τυχαία απώλεια ή ζημιά σε Περιεχόμενο που βρίσκονται εντός Κτιρίου συνεπεία κλοπής μετά από διάρρηξη (είσοδο στο ή έξοδο από το κτίριο με βίαια και δυναμικά μέσα) ή απόπειρας κλοπής

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Κλοπής

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
  • οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά
  • κλοπή κατά τη διάρκεια οχλαγωγίας
  • κλοπή από εργοδοτούμενο του Ασφαλισμένου

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Κλοπής

Σε ιδιώτες, καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Κλοπής

  • Πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, πίνακες και έργα τέχνης αξίας μικρότερης των € 1.709 κατά αντικείμενο δεν χρειάζεται να δηλώνονται ξεχωριστά
  • Όταν ασφαλίζεται ο εξοπλισμός επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο και ασφάλιση χρημάτων, ρουχισμού και προσωπικών αντικειμένων των εργοδοτουμένων και του κόστους επανεγγραφής δεδομένων Η/Υ μετά από ζημιά

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms