ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Στον Κλάδο αυτό προσφέρονται εξειδικευμένες καλύψεις σε σχέση με τα έργα υπό κατασκευή, με κάθε είδους μηχανήματα ή μεταλλικές κατασκευές υπό συναρμολόγηση, με ηλεκτρονικές συσκευές, με βιομηχανικά μηχανήματα, με εμπορεύματα ψυκτικών θαλάμων.

Προσφέρονται 5 ασφαλιστικά προϊόντα με ένα ευρύ φάσμα καλύψεων.
 Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων

 Ηλεκτρονικών Συσκευών

 Μηχανημάτων

 Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms