ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αστικής Ευθύνης

ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με τις δραστηριότητες του. 
 
Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως βασική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Οικίας, Γραφείου και Καταστήματος και ως προαιρετική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Εργολαβίας, Συναρμολόγησης και Σκαφών Αναψυχής.
 
Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

τη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται εντός των υποστατικών σε σχέση με αυτά, το περιεχόμενο τους ή σε σχέση με τις δραστηριοτήτες του.

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

 • Οπουδήποτε στην Κύπρο σε σχέση με τις δραστηριοτήτες του Ασφαλιζομένου ή σε σχέση με άλλους κινδύνους που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του (πτώση ταμπέλας κ.α.)
 • για τη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου Εστιάτορα και Ξενοδόχου σε σχέση με τη διάθεση για κατανάλωση ελαττωματικών φαγητών ή ποτών
 • για τη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου σε σχέση με τη χρήση ανελκυστήρων ή κυλιόμενων σκαλών
 • για τη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου Ξενοδόχου σε σχέση με απώλεια ή ζημιά σε περιουσία φιλοξενούμενων

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • ευθύνη σε σχέση με τη διάθεση στην αγορά προϊόντων
 • ευθύνη σε σχέση με συμβουλές ή σχέδια έναντι αμοιβής
 • ευθύνη προς εργοδοτουμένους του Ασφαλισμένου
 • ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε περιουσία υπό τη φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς, επιχειρηματίες)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης

 • Κάλυψη της νομικής ευθύνης από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις των εργοδοτουμένων του Ασφαλισμένου
 • Δυνατότητα επιλογής του Ορίου Ασφάλισης
 • Κάλυψη της νομικής ευθύνης σε σχέση με τη χρήση οχήματος που δεν έχει εγγραφεί ως Μηχανοκίνητο Οχημα και δεν χρειάζεται άδεια κυκλοφορίας ή ασφαλιστική κάλυψη

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Γενικής Ευθύνης.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms