ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Επαγγελματικής Ευθύνης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.

Η Ασφάλιση είναι υποχρεωτική για κάθε Κτηματομεσίτη, σύμφωνα με τον Περί Κτηματομεσιτών Νόμο, του 1987 και για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές σύμφωνα με το Νόμο Περί Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων του 2002.
 
Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης

Το Aσφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων όσον αφορά απαιτήσεις που υποβάλλονται εναντίον του για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος και πηγάζουν από αμέλεια, λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου.

Οριο Ασφάλισης, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τον Περί Κτηματομεσιτών Νόμο:

 • Για κάθε περιστατικό € 85.430

Όρια Ασφάλισης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στον Περί Ασφαλιστικής Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Νόμο:

 • Για κάθε περιστατικό € 1,000.000
 • Για κάθε περιόδο Ασφάλισης € 1,500.000

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • ευθύνη για απώλεια ή ζημιά σε περιουσία υπό την φύλαξη ή έλεγχο του Ασφαλισμένου
 • πρόστιμα
 • ευθύνη προς εργοδοτούμενους του Ασφαλισμένου
  αποφάσεις μη Κυπριακών Δικαστηρίων.
 • πράξεις ή παραλείψεις ποιυ έγιναν πριν την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης

Σε επαγγελματίες (Δικηγόρους, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, Κτηματομεσίτες, Λογιστές, Ελεγκτές, Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, κ.α.)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Επαγγελματικής Ευθύνης

 • Δυνατότητα επιλογής του Ορίου Ασφάλισης
 • Κάλυψη της νομικής ευθύνης από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις των εργοδοτουμένων του Ασφαλισμένου
 • Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου κάθε χρόνο

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Γενικής Ευθύνης.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms