ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ευθύνης Προϊόντων

ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την προμήθεια προϊόντων.

Επιχειρηματίες οι οποίοι προμηθεύουν ή/και διαθέτουν προϊόντα στην αγορά προς κατανάλωση ή χρήση μπορεί να καθιστούν νομικά υπεύθυνους να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε τρίτους λόγω ελαττωματικού προΪόντος.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Προϊόντων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με τυχαία σωματική βλάβη ή θάνατο από ατύχημα ή ασθένεια και τυχαία απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται από και έχουν σχέση με την παραγωγή ή τη διάθεση στην αγορά για κατανάλωση ή χρήση ελαττωματικών προϊόντων στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Προϊόντων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • επιδιόρθωση ή αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων
 • ανάκληση ελαττωματικών προϊόντων
 • προϊόντα που προμηθεύονται σε αεροπλάνα
 • ευθύνη βάσει συμφωνίας
 • αποφάσεις μη Κυπριακών Δικαστηρίων

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Προϊόντων

Σε καταστηματάρχες (λιανεμπόρους ή χονδρεμπόρους), εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επιχειρηματίες, εισαγωγείς, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Προϊόντων

 • Η κάλυψη προσφέρεται παγκοσμίως
 • Κάλυψη της νομικής ευθύνης από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις των εργοδοτουμένων του Ασφαλισμένου
 • Δυνατότητα επιλογής του Ορίου Ασφάλισης
 • Κάλυψη της νομικής ευθύνης η οποία προκαλείται σε σχέση με τη μη παροχή ή παροχή λανθασμένων οδηγιών χρήσης, προειδοποιήσεων ή σημάνσεων
 • Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου κάθε χρόνο

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Γενικής Ευθύνης.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms