ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Η Λαϊκή Ασφαλιστική παρέχει τα πιο ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα, σχεδιασμένα να καλύπτουν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Σε αυτού του είδους τις ασφάλειες εμπίπτουν ασφαλιστικά προϊόντα που στόχο έχουν να καλύψουν τον Ασφαλισμένο υπό την προσωπική του ιδιότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Ασφαλιστήρια Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας, Ταξιδίου και Κυνηγών. Ευθύνης Εργοδότη

 Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

 Ταξιδίου

 Ιατρικής Κάλυψης Οδηγών

 Ασφάλιση Κυνηγών

 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms