ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ομαδικό Σχέδιο Ατυχημάτων

Ομαδικό Σχέδιο Ατυχημάτων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης των συνεπειών ενός ατυχήματος ή μίας ασθένειας.

Για κάθε εργοδότη το προσωπικό του αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησής του. Με την Ασφάλιση Ατυχημάτων ο κάθε εργοδότης μπορεί να εξασφαλίσει το προσωπικό του από τυχόν ατύχημα ή ασθένειά του.

Το Ασφαλιστήριο μπορεί να εκδοθεί για ένα άτομο προσωπικά ή για μια ομάδα ατόμων (π.χ. για τους εργοδοτούμενους ενός εργοστασίου)

Παρόμοια Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Οικίας, Γραφείου και Καταστήματος.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • θάνατο σε ασφαλισμένο πρόσωπο συνεπεία ατυχήματος εξ’αιτίας εξωτερικών, βίαιων και ορατών μέσων

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

 • για μόνιμη σωματική βλάβη ή ολική παράλυση (μόνιμη ολική ανικανότητα – κλίμακα αναπηριών), απώλεια ημερομισθίων λόγω ανικανότητας για εργασία (προσωρινή ολική ανικανότητα), επίδομα για κάλυψη των εξόδων για παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική και ιατρικά έξοδα συνεπεία ατυχήματος εξ’αιτίας εξωτερικών βίαιων και ορατών μέσων
 • για τύφλωση ή παράλυση άκρων και επίδομα για κάλυψη των εξόδων για παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική συνεπεία ασθένειας

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • πτήσεις εκτός ως επιβάτης, ορειβασία, οποιουσδήποτε αγώνες εκτός στίβου ή κολύμβησης
 • προϋπάρχουσες ασθένειες
 • κοίλη ή ασθένεια γεννητικών οργάνων γυναικών
 • ασφαλισμένα πρόσωπα ηλικίας άνω των 70 ετών για ατυχήματα ή 65 ετών για ασθένειες
 • μειωμένα ωφελήματα σε συγκεκριμένες επικίνδυνες δραστηριότητες

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Προσωπικών Ατυχημάτων και Υγείας

 • Δυνατότητα επιλογής του ποσού ασφάλισης
 • Η κάλυψη προσφέρεται σε 24ωρη βάση
 • Η κάλυψη για ατυχήματα προσφέρεται παγκοσμίως ενώ για ασθένεια σε αρκετές χώρες
 • Κάλυψη κατά τη διάρκεια χρήσης Μοτοσυκλέττας μέχρι 250 κ.κ.
 • Κάλυψη ιατρικών εξόδων είτε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο παραμένει σε νοσοκομείο ή κλινική είτε όχι

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms