ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Υπάρχει μία ομάδα άλλων ασφαλίσεων σύμφωνα με τις οποίες ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες του.

Στον Κλάδο αυτό προσφέρονται 3 προϊόντα Ασφάλισης.
 Διακοπής Εργασιών

 Χρημάτων

 Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms