ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σχέδια ασφάλισης που προσφέρουν κάλυψη σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής σύνθετων καλύψεων.

Καλύπτει: Ευθύνη έναντι τρίτων (Υποχρεωτική). Κάλυψη για Νομική Ευθύνη έναντι τρίτων για τραυματισμό ή θάνατο και για ζημίες στην περιουσία τους. Απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα φωτιάς η κλοπής.

Προσφέρονται 5 ασφαλιστικά σχέδια με ένα ευρύ φάσμα καλύψεων , δυνατότητα στον οδηγό να ασφαλίσει και το ίδιο το όχημα του έναντι απώλειας ή ζημιάς από μια σειρά κινδύνων.


 Ευθύνης Έναντι Τρίτων

 Ευθύνης Έναντι Τρίτων Πυρός & Κλοπής

 Περιεκτική

 Motor Plus

 Ασφάλιση Κλασσικών Αυτοκινήτων

 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms