ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Χρημάτων

Χρημάτων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης χρημάτων(μετρητά, ξένο συνάλλαγμα, δίγραμμες επιταγές, γραμματόσημα και χαρτόσημα).

Επιχειρηματίες διακυνούν χρήματά τους καθημερινά γνωρίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν για τυχόν απώλειά τους. Το Ασφαλιστήριο χρημάτων της Λαϊκής Ασφαλιστικής προσφέρει στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα ασφάλισης των χρημάτων της επιχείρησής τους από μια σειρά περιστατικών.

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως βασική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Γραφείου και Καταστήματος και ως προαιρετική κάλυψη στο Ασφαλιστήριο Οικίας.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Χρημάτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • απώλεια ή ζημιά χρημάτων από χρηματοκιβώτιο από τα υποστατικά του Ασφαλισμένου.
  απώλεια ή ζημιά χρημάτων κατά τη μεταφορά τους
 • απώλεια ή ζημιά σε χρηματοκιβώτιο ως άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα ληστείας ή απόπειρας για διάπραξη ληστείας

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Χρημάτων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • κλοπή από εργοδοτούμενους του Ασφαλισμένου ή κατά τη διάρκεια οχλαγωγίας
 • απώλεια ή ζημιά από αφύλακτα οχήματα
 • απώλεια εξαιτίας ελλείματος
 • κλοπή από χρηματοκιβώτιο του οποίου το κλειδί βρισκόταν στα υποστατικά του Ασφαλισμένου

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Χρημάτων

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Χρημάτων

 • Κάλυψη χρημάτων κατά τη μεταφορά τους από τον Ασφαλισμένο ή εργοδοτούμενούς του.
 • Απώλεια ή ζημιά σε χρηματοκιβώτιο.
 • Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου κάθε χρόνο

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms