ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τα πιο ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα, σχεδιασμένα να καλύπτουν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες.Με τις ασφαλίσεις Θαλάσσης, Αέρος & Μεταφορών, ο ασφαλισμένος μπορεί να καλύψει τα εμπορεύματά του που μεταφέρονται με πλοίο, αεροπλάνο, όχημα ή άλλο μέσο ή με συνδυασμό αυτών των μέσων.Στον Κλάδο αυτό προσφέρονται 3 ασφαλιστικά προϊόντα μεταξύ των οποίων και η ασφάλιση σκαφών αναψυχής με την οποία ο ασφαλισμένος μπορεί να καλύψει απώλεια ή ζημιά στο σκάφος αναψυχής του.


 Ναυτασφαλίσεις

 Μεταφοράς Εμπορευμάτων

 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms