ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ναυτασφαλίσεις

Ναυτασφαλίσεις

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοίο, αεροπλάνο, όχημα ή άλλο μέσο ή με συνδυασμό αυτών των μέσων.

Η Λαϊκή Ασφαλιστική προσφέρει στους εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων τη δυνατότητα κάλυψης των εμπορευμάτων τους που μεταφέρονται με βάση τις διεθνείς ρήτρες καλύψεις.

Τι καλύπτει το Ναυτασφαλιστήριο

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων, οι οποίοι αναγράφονται πιο κάτω (οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι προσφέρονται με τη μορφή πακέτων καλύψεων (Ρήτρες κάλυψης) τις γνωστές ως Institute Cargo Clauses A, B και C)

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη:

 • για απώλεια ή ζημιά συνεπεία πολέμου
 • για απώλεια ή ζημιά συνεπεία οχλαγωγίας ή απεργίας

Τι εξαιρεί το Ναυτασφαλιστήριο

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • ακατάλληλη συσκευασία ή ακατάλληλο στοίβαγμα σε εμπορευματοκιβώτιο
 • απώλεια ή ζημιά συνεπεία καθυστέρησης
 • απώλεια ή ζημιά συνεπεία πτώχευσης των πλοιοκτητών, διαχειριστών ή ναυλωτών
 • απώλεια ή ζημιά που οφείλεται στην ακαταλληλότητα του πλοίου ή εμπορευματοκιβωτίου

Σε ποιούς απευθύνεται το Ναυτασφαλιστήριο

Σε ιδιώτες, εισαγωγείς ή εξαγωγείς εμπορευμάτων ή σε εκείνους που ασχολούνται με το διαμετακομιστικό εμπόριο

Μερικά πλεονεκτήματα του Ναυτασφαλιστηρίου

 • Οι ρήτρες κάλυψεις είναι διεθνείς και ισχύουν για τις περισσότερες χώρες του κόσμου
 • Κάλυψη Τεχνικής ή Τεκμαρτής Ολικής Ζημιάς (Constructive Total Loss)

Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Γ – 1.1.82
(Institute Cargo Clauses (C) – 1.1.82)

Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

 • Πυρκαγιάς ή Εκρηξης
 • Προσάραξης, πρόσκρουσης, βύθισης ή ανατροπής του πλοίου
 • Ανατροπής ή εκτροχιασμού του χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουσης ή επαφής πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
 • Εκφόρτωσης του εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
 • Θυσίας Γενικής Αβαρίας (General Average Sacrifice)
 • Αναγκαστικής / θεληματικής ρίψης εμπορεύματος στην θάλασσα (Jettison)

Επίσης καλύπτεται συνεισφορά για:

 • Εξοδα Γενικής Αβαρίας και διάσωσης
  (General Average Contribution and Salvage Charges)
 • Σύγκρουση κοινής υπαιτιότητας (Both to Blame Collision Clause)

Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Β – 1.1.82
(Institute Cargo Clauses (B) – 1.1.82)

Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον:

 • Σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού
 • Εισροής νερού θάλασσας, λίμνης ή ποταμού στο πλοίο, εμπορευματοκιβώτιο ή χώρο αποθήκευσης
 • Αρπαγής από κύματα (Washing overboard)

Επίσης καλύπτεται ΟΛΙΚΗ απώλεια δέματος λόγω:

Διαφυγής του από το κατάστρωμα του πλοίου ή πτώσης του κατά τη διάρκεια της φόρτωσης του σε ή εκφόρτωσης του από πλοίο

Ρήτρες του Ινστιτούτου για Φορτία Α – 1.1.82
(Institute Cargo Clauses (Α) – 1.1.82)

Η Ρήτρα καλύπτει απώλεια ή ζημιά συνεπεία όλων των πιο πάνω κινδύνων και επί πλέον οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημιά συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού (All Risks) που δεν εξαιρείται.

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Θαλάσσης και Μεταφορών.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms