ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Μηχανημάτων

Μηχανημάτων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης βιομηχανικών μηχανημάτων (γεννήτριες, μετασχηματιστές, μηχανές επεξεργασίας χαρτιού, τυπογραφίες κ.α.) Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές τέτοιων μηχανημάτων μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους, αφού η Λαϊκή Ασφαλιστική έχει σχεδιάσει και προσφέρει την πιο ευρεία δυνατή κάλυψη για αυτά τα μηχανήματα.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Μηχανημάτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε μηχανήματα συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται.

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Μηχανημάτων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
  • φυσική φθορά
  • πυρκαγιά, κεραυνός, κλοπή, πλύμμηρα, σεισμός
  • επακόλουθη ζημιά
  • προϋπάρχοντα ελαττώματα

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Μηχανημάτων

Σε εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Μηχανημάτων

  • Αντικατάσταση αυτού που καταστράφηκε με καινούργιο
  • Προσφέρεται η πιο ευρεία δυνατή κάλυψη

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Πυρκαγίας και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms