ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Tα πιο ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα, σχεδιασμένα να καλύπτουν πλήρως τις ασφαλιστικές σας ανάγκες Με τις Ασφαλίσεις Ευθύνης ο ασφαλισμένος μπορεί να καλύψει τη νομική του ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα άτομα σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή ασθένεια και απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Η Εταιρεία μας προσφέρει 6 προϊόντα ασφάλισης ευθύνης μεταξύ των οποίων Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη που είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1997.


 Ευθύνης Εργοδότη

 Αστικής Ευθύνης

 Επαγγελματικής Ευθύνης

 Ευθύνης Προϊόντων

 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms