ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ασφάλιση Κυνηγών

Ασφάσλιση Κυνηγών

Ένα περιεκτικό, ευέλικτο σχέδιο ασφάλισης που αφορά όλους τους κυνηγούς. Με ασφάλιστρα που ξεκινούν από £10,- μπορείτε να εξασφαλίσετε την κάλυψή σας.

Η Ασφάλιση Κυνηγών της Λαϊκής Ασφαλιστικής είναι ένα περιεκτικό και ευέλικτο ασφαλιστήριο. Με το ασφαλιστήριο αυτό έχετε τρεις επιλογές, η καθεμιά από τις οποίες παρέχει ένα ευρύ φάσμα κάλυψης και ευελιξία στην επιλογή του ύψους των ωφελημάτων και του κόστους ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Μπορείτε γρήγορα, απλά, με χαμηλό κόστος και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες να εξασφαλίσετε ασφαλιστική κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα, Αστική Ευθύνη, απώλεια ή ζημιά σε κυνηγετικά όπλα και θάνατο του κυνηγετικού σκύλου.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms