ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης εμπορευμάτων που μεταφέρονται εντός Κύπρου.

Πολλοί επιχειρηματίες διακυνούν εμπορεύματά τους εντός της Κύπρου χωρίς να είναι σίγουροι αν αυτά δεν καταστραφούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Η Λαϊκή Ασφαλιστική έχει σχεδιάσει το Ασφαλιστήριο Μεταφοράς Εμπορευμάτων για να εξασφαλίσει τους επιχειρηματίες αυτούς παρέχοντάς τους την πιο ευρεία δυνατή κάλυψη.

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στο Ασφαλιστήριο Καταστήματος

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη χερσαία μεταφορά τους με κλειστά οχήματα του Ασφαλισμένου συνεπεία Φωτιάς, Κλοπής Τροχαίου Ατυχήματος

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
  • κλοπή από ανοικτά ή αφύλακτα ξεκλείδωτα οχήματα
  • επακόλουθη ζημιά, ζημιά κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση.
  • απώλεια ή ζημιά από εργοδοτούμενο του Ασφαλισμένου
  • φυσικό ελάττωμα του εμπορεύματος

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Μεταφοράς Εμπορευμάτων

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Μεταφοράς Εμπορευμάτων

  • Δυνατότητα ασφάλισης διαφορετικού ποσού για κάθε όχημα.

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms