ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Υαλοπινάκων

Υαλοπινάκων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Υαλοπινάκων και όλων των ειδών στερεωμένων γυαλιών.

Το Ασφαλιστήριο Υαλοπινάκων σας προσφέρει τη δυνατότητα να καλύψετε τους εξωτερικούς ή / και τους εσωτερικούς υαλοπίνακες των υποστατικών σας από οποιοδήποτε απρόβλεπτη ζημιά ή απώλειά τους που δεν εξαιρείται.

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Γραφείου και Καταστήματος και ως βασική κάλυψη στο Ασφαλιστήριο Οικίας

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Υαλοπινάκων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει θραύση Υαλοπινάκων συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού που δεν εξαιρείται.

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Υαλοπινάκων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
  • οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά, προϋπάρχουσες ζημιές.
  • απώλεια ή ζημιά συνεπεία φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, σεισμού,
  • οχλαγωγίας, απεργίας
  • απώλεια ή ζημιά σε πλαίσια ή σε αποθέματα υαλοπινάκων.

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Υαλοπινάκων

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Υαλοπινάκων

  • Προφέρεται η πιο ευρεία δυνατή κάλυψη
  • Ασφάλιση εξωτερικών και εσωτερικών υαλοπινάκων (βιτρίνες κ.α.)

Το προϊόν αυτό εμπίπτει τον Κλάδο Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms