ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων.

Οι ασφαλιστικές καλύψεις βασίζονται:

  • στον περί υποχρεωτικής ασφάλισης της ευθύνης εργοδοτών Νόμο του 1997
  • στην απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής που υποχρεώνει τον εργοδότη να καλύπτει τα ιατροφαρκακευτικά έξοδα του αλλοδαπού εργοδοτουμένου του ως προϋπόθεση για έκδοση της άδειας παραμονής του.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων.

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • Τα εύλογα και συνήθη έξοδα ενδονοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης καθώς επίσης ωφέλημα τοκετού και επαναπατρισμού της σωρού (για προκαθορισμένα ποσά).

και προαιρετικά

  • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου Εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε Οικιακούς Βοηθούς του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά την διάρκεια της απασχόλησης τους στην Κύπρο.

Τα Όρια Ασφάλισης είναι αυτά που καθορίζονται από το Νόμο.

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων.

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
  • προϋπάρχουσες ασθένειες
  • εγκυμοσύνη, γενικές εξετάσεις, εξετάσεις ματιών ή αυτιών
  • γυναικολογικά προβλήματα που εκδηλώνονται εντός 6 μηνών από την έναρξη της κάλυψης

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

Σε ιδιώτες

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων

  • Δυνατότητα ασφάλισης των ενδονοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών εξόδων συνεπεία ενός ατυχήματος ή μιας ασθένειας για τα οποία ο Ασφαλισμένος δεν θεωρείται υπεύθυνος

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στους Κλάδους Ατυχημάτων και Ασθενειών και Γενικής Ευθύνης.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms