ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πυρός

ΠΥΡΟΣ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Κτιρίων και του Περιεχομένου τους. Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι ίσως η μεγαλύτερη αβεβαιότητα ύπαρξης οικονομικής ζημιάς που νοιώθει ο άνθρωπος. Tο Ασφαλιστήριο Πυρός, παρέχοντάς σας κάλυψη όχι μόνο για πυρκαγιά αλλά και από μια πληθώρα άλλων βασικών και προαιρετικών κινδύνων, όπως σεισμός, κακόβουλη ζημιά, σπάσιμο σωλήνων κ.α.

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως βασική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Οικίας, Γραφείου και Καταστήματος

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Πυρός

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

Τυχαία απώλεια ή ζημιά στο Κτίριο και Περιεχόμενο που βρίσκονται εντός του Κτιρίου συνεπεία φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης λεβήτων ή κυλίνδρων υγραερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη για απώλεια ή ζημιά συνεπεία:

 • Σεισμού
 • Θύελλας, καταιγίδας
 • Πλημμύρας
 • Κακόβουλης ζημιάς
 • Διάρρηξης σωλήνων νερού ή υπερχείλισης δεξαμενών νερού
 • Διαφυγής νερού από σωλήνες
 • Οχλαγωγίας , Απεργίας
 • Πρόσκρουσης Οχημάτων, πτώση αεροσκαφών
 • Έκρηξης (πέραν αυτή που αναφέρεται πιο πάνω)
 • Φωτιά η οποία προέρχεται από κάψιμο δασών, θάμνων ή αποψίλωση γης

Επίσης:

 • Αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Νομικών και Εκτιμητών συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Έξοδα μετακίνησης ερειπίων και κατεδάφισης συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους
 • Aπώλεια Ενοικίων (όταν το Ασφαλισμένο Κτίριο ενοικιάζεται σε άλλα πρόσωπα) συνεπεία απώλειας ή ζημιάς από τους πιο πάνω κινδύνους

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Πυρός

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • βραχυκύκλωμα ή αυτοθέρμανση
 • απώλεια εσόδων ή άλλη συνεπακόλουθη ζημιά
 • απώλεια ή ζημιά στον εκρηγνυώμενο λέβητα
 • απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κάτω από το επίπεδο του δρόμου τα οποία δεν είναι τοποθετημένα σε ράφια τουλάχιστον 15 εκατοστά πάνω από το πάτωμα

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Πυρός

Σε ιδιώτες, καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Πυρός

 • Πολύτιμα αντικείμενα, κοσμήματα, πίνακες και έργα τέχνης αξίας μικρότερης των € 1.709 κατά αντικείμενο δεν χρειάζεται να δηλώνονται ξεχωριστά
 • Όταν ασφαλίζεται ο εξοπλισμός επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο και ασφάλιση χρημάτων, ρουχισμού και προσωπικών αντικειμένων εργοδοτουμένων και του κόστους επανεγγραφής δεδομένων Η/Υ μετά από μια ζημιά

Το προϊόν εμπίπτει στον Κλάδο Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms