ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης χρημάτων και εμπορευμάτων που διαχειρίζονται εργοδοτούμενοι.

Η Λαϊκή Ασφαλιστική παρέχει στους επιχειρηματίες να ασφαλίσουν συγκεκριμένους ή ομάδες υπαλλήλων τους οι οποίοι με δόλο μπορεί να καταχραστούν χρήματα ή να καταστρέψουν εμπορεύματα της επιχείρησής τους.

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στο Ασφαλιστήριο Γραφείου.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

  • απώλεια χρημάτων συνεπεία κατάχρησης από εργοδοτούμενους
  • απώλεια ή ζημιά εμπορευμάτων συνεπεία κλοπής από εργοδοτούμενους

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
  • αλλαγή καθηκόντων εργοδοτουμένων χωρίς να ενημερωθεί η Εταιρεία
  • κατάχρηση ή κλοπή εμπορευμάτων η οποία δεν ανακαλύπτεται εντός μερικών μηνών μετά από την ημερομηνία της διακοπής της εργοδότησης ή της λήξης της Περιόδου Ασφάλισης
  • πέραν της μίας απαίτησης για κάθε εργοδοτούμενο

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Εγγύησης Πίστης Υπαλλήλων

Δυνατότητα ασφάλισης διαφορετικών ορίων για κάθε εργοδοτούμενο ή για κάθε κατηγορία εργοδοτουμένων (ταμίες, αποθηκάριοι, οικονομικός διευθυντής κ.α.)

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσεως.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms