ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ευθύνης Εργοδότη

Ευθύνης Εργοδότη

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του Ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλήψεις του σε σχέση με την εργοδότηση ατόμων. Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Οικίας και Γραφείου και ως βασική κάλυψη στο Ασφαλιστήριο Καταστήματος.

Η Ασφάλιση είναι υποχρεωτική για κάθε Εργοδότη, σύμφωνα με τον Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμο του 1997.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου Εργοδότη για καταβολή αποζημιώσεων σε εργοδοτούμενους του σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (η οποία καθορίζεται σε σχετικούς κανονισμούς) που προκαλούνται σαν αποτέλεσμα και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους στην εργασία του Εργοδότη στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (για Κύπριους μόνιμους κάτοικους Κύπρου)

Όρια Ασφάλισης, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον Νόμο:

 • Για κάθε εργοδοτούμενο € 85.430
 • Για κάθε περιστατικό €3.417.203
 • Για κάθε περίοδο ασφάλισης €5.125.804

Προαιρετικά προσφέρεται Ασφάλιση με Όριο για κάθε εργοδοτούμενο €170.860

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • ευθύνη προς εργοδοτουμένους υποεργολάβων
 • ευθύνη από χρήση Μηχανοκίνητου Οχήματος
 • ευθύνη βάσει συμφωνίας
 • πρόστιμα
 • αμιάντωση

Σε ποιούς απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Εργοδότη

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς, επιχειρηματίες) που εργοδοτούν άτομα για περισσότερο από 8 ώρες εβδομαδιαίως

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Ευθύνης Εργοδότη

 • Δυνατότητα επιλογής αυξημένου Ορίου Ασφάλισης για κάλυψη κάθε εργοδοτούμενου
 • Κάλυψη Κυπρίων υπαλλήλων στο εξωτερικό
 • Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Γενικής Ευθύνης.


Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms