ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ιατρικής Κάλυψης Οδηγών

Ιατρικής Κάλυψης Οδηγών

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης των συνεπειών ενός τροχαίου ατυχήματος σε οδηγό Μηχανοκίνητου Οχήματος - εξαιρουμένων των μοτοσικλετών.

Προσφέρονται δύο προγράμματα ασφάλισης ως ακολούθως:

 • για οποιονδήποτε από τους ασφαλισμένους οδηγούς συγκεκριμένου Μηχανοκίνητου Οχήματος
 • για τον Ασφαλισμένο μόνο κατά την οδήγηση οποιουδήποτε Μηχανοκίνητου Οχήματος

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει θάνατο, μόνιμη σωματική βλάβη (μόνιμη ολική ανικανότητα) και ιατρικά έξοδα (μετά από παραμονή σε Νοσοκομείο ή Κλινική) σε ασφαλισμένο πρόσωπο συνεπεία τροχαίου ατυχήματος ενώ αυτός οδηγεί Μηχανοκίνητο Οχημα

Ορια Ασφάλισης για κάθε περίοδο Ασφάλισης:

 • Για θάνατο ή μόνιμη σωματική βλάβη ΛΚ10.000
 • Για ιατρικά έξοδα ΛΚ5.000

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
 • οδήγηση υπό την επήρεια ποτών ή ναρκωτικών, οδήγηση στρατιωτικών οχημάτων
 • ασφαλισμένα πρόσωπα ηλικίας άνω των 70 ή που δεν κατέχουν κανονική άδεια οδήγησης
 • προϋπάρχουσες σωματικές βλάβες και τα επακόλουθά τους

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Σε ιδιώτες, καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Οδηγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

 • Πολύ ικανοποιητική κάλυψη ιατρικών εξόδων
 • Η κάλυψη προσφέρεται σε 24ωρη βάση
 • Η κάλυψη προσφέρεται παγκοσμίως

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Ατυχημάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms