ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης εμπορευμάτων ψυκτικών θαλάμων.

Για την Ασφάλιση Αλλοίωσης Εμπορευμάτων προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Ασφαλιστηρίου Μηχανημάτων

Η Ασφάλιση συμπεριλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στο Ασφαλιστήριο Καταστήματος

Η Λαϊκή Ασφαλιστική εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες εμπορευμάτων που βρίσκονται σε ψυκτικούς θαλάμους παρέχοντάς του την πιο εύρεια δυνατή κάλυψη μέσω του Ασφαλιστηρίου Αλλοίωσης Εμπορευμάτων.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει απώλεια εμπορευμάτων μετά από αλλοίωση τους εξ’αιτίας:

  • απώλειας ή ζημιάς σε ψυκτικό θάλαμο συνεπεία ξαφνικού και απρόβλεπτου περιστατικού
  • τυχαίας διαρροής ψυκτικού υγρού ή αερίου στον ψυκτικό θάλαμο.

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις μερικές από τις οποίες είναι:

  • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση του περιβάλλοντος
  • ακατάλληλη συσκευασία ή ακατάλληλο στοίβαγμα
  • πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, σεισμός, πλύμμηρα
  • επακόλουθη ζημιά

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επιχειρηματίες, οργανισμούς) (υπεραγορές, περίπτερα, κρεοπωλεία, φρουταρίες, εργοστάσια παραγωγής παγωτού ή φαρμακευτικών προϊόντων, γαλακτοκομεία κ.α.)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Αλλοίωσης Εμπορευμάτων

  • Δυνατότητα ασφάλισης διαφόρων εμπορευμάτων
  • Προσφέρεται η πιο ευρεία δυνατή κάλυψη.

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Πυρκαγιάς και Άλλης Ζημιάς σε Περιουσιακά Στοιχεία.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms