ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Περιεκτική

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ

Ένα περιεκτικό πρόγραμμα ασφάλισης της νομικής ευθύνης των οδηγών του Μηχανοκινήτου Οχήματος Έναντι Τρίτων και της ζημιάς ή απώλειας του ασφαλισμένου Μηχανοκινήτου Οχήματος. Αγοράζοντας αυτό το σχέδιο ασφάλισης απολαμβάνετε αυτόματα και χωρίς οποιοδήποτε επασφάλιστρο κάλυψη για οδήγηση πέραν της οδού, για τη νομική ευθύνη των επιβατών, για οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος καθώς επίσης και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός". Επίσης, μπορεί να προσθέσετε στη βασική σας κάλυψη μια πληθώρα προαιρετικών καλύψεων.

Τι καλύπτει το Περιεκτικό Ασφαλιστήριο

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των επιβατών του ασφαλισμένου Μηχανοκινήτου Οχήματος, εκτός του οδηγού) σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη, νοσηλεία επείγουσας φύσης και απώλεια ή ζημιά στην περιουσία τους που προκαλούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης Μηχανοκίνητου Οχήματος σε ‘οδό’ στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) ή σε χώρα που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης
 • απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας που δεν εξαιρείται και που συμβαίνει στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία).
 • τη νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με την οδήγηση οποιουδήποτε άλλου Οχήματος (εκτός από λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσικλέτες και οχήματα ειδικού τύπου) στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία) που δεν ανήκει στον ίδιο, στον εργοδότη ή συναίτερό του ή δεν έχει ενοικιαστεί από αυτούς.
 • τη νομική ευθύνη των Επιβατών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • οδήγηση πέραν της ‘οδού’
 • Προαιρετικά προσφέρεται μια μεγάλη ποικιλία καλύψεων ανάλογα με τον τύπο του Μηχανοκινήτου Οχήματος, οι οποίες αναγράφονται στην παράγραφο "Προαιρετικές Καλύψεις".

Τι εξαιρεί το Περιεκτικό Ασφαλιστήριο

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • ό,τι και το Ασφαλιστήριο Ευθύνης Έναντι Τρίτου
 • επακόλουθη ζημιά, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, ζημιά στα ελαστικά
 • καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, σεισμός, οχλαγωγία, απεργία
 • υπερφόρτωση του Μηχανοκίνητου Οχήματος

Σε ποιούς απευθύνεται το Περιεκτικό Ασφαλιστήριο

Σε ιδιοκτήτες Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ιδιωτικών, εμπορικών, μοτοσικλετών).

Μερικά πλεονεκτήματα του Περιεκτικού Ασφαλιστηρίου

 • Aπώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας που δεν εξαιρείται
 • Κάλυψη του κόστους μεταφοράς του Μηχανοκίνητου Οχήματος στο πλησιέστερο γκαράζ
 • Δυνατότητα Ασφάλισης (προαιρετικά) της απώλειας ή ζημιάς στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χαλαζιού, σεισμού
 • Δυνατότητα Ασφάλισης (προαιρετικά) των ιατρικών εξόδων των οδηγών του Μηχανοκίνητου Οχήματος μετά από ένα ατύχημα
 • Υπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός"
 • Μεγάλη ποικιλία Προαιρετικών καλύψεων
 • Ιατρική κάλυψη οδηγών

Βασικές Καλύψεις

 • Νομική ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Aπώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας που δεν εξαιρείται και που συμβαίνει στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία).
 • Νομική ευθύνη του Ασφαλισμένου για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα σε σχέση με την οδήγηση οποιουδήποτε άλλου Οχήματος (εκτός από λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσικλέτες και οχήματα ειδικού τύπου) στην Κύπρο (στις περιοχές που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία)
  που δεν ανήκει στον ίδιο, στον εργοδότη ή συναίτερό τους ή έχει ενοικιαστεί από αυτούς.
 • Νομική ευθύνη των Επιβατών για καταβολή αποζημιώσεων σε άλλα πρόσωπα
 • Οδήγηση πέραν της ‘οδού’
 • Yπηρεσία "24 ώρες Συνοδηγός".

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Θραύση του ανεμοθώρακα και άλλων παραθύρων, διατήρηση του ασφαλίστρου στα ίδια επίπεδα μετά την απαίτηση και μη εφαρμογή της απαλλαγής
 • Ευθύνη για καταβολή αποζημιώσεων όταν σύρεται ρυμουλκούμενο
 • Προσωπικά ατυχήματα του Ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών που έχουν σχέση με το Μηχανοκίνητο Οχημα
 • Απώλεια ή ζημιά σε ρυμουλκούμενο συνεπεία οποιασδήποτε αιτίας που δεν εξαιρείται
 • Απώλεια χρήσης ή προσωρινή αντικατάσταση του Μηχανοκινήτου Οχήματος με άλλο μετά από απώλεια ή ζημιά
 • Απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων συνεπεία φωτιάς ή κλοπής
 • Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία πλημμύρας, καταιγίδας, θύελλας, χαλαζιού, σεισμού
 • Απώλεια ή ζημιά στο Μηχανοκίνητο Οχημα συνεπεία Οχλαγωγίας και Απεργίας
 • Προστασία της έκπτωσης για μη υποβολή απαιτήσεων
 • Ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα ή/και ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου ή άλλων οδηγών που καθορίζονται όταν οδηγούν οποιοδήποτε όχημα (εκτός από μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, φορτηγά και οχήματα ειδικού τύπου) μετά από ατύχημα

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms