ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση Κλασσικών Αυτοκινήτων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Είναι πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης των οδηγών Κλασικών Οχημάτων από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις τους, ακόμη και σε συμμετοχή στους αγώνες κλασικών / ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνονται στην Κύπρο με βάση τους διεθνείς κανόνες διεξαγωγής της FIVA (FIVA International Events Code)

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Κλασικών Αυτοκινήτων;

Πέραν της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης που απαιτείται από τη Νομοθεσία (ευθύνη για θάνατο, σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία Τρίτου σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας), το Ασφαλιστήριο παρέχει τις ακόλουθες καλύψεις:

Βασικές καλύψεις:

 • Ευθύνη σε σχέση με τη συμμετοχή σε αγώνες κλασικών / ιστορικών αυτοκινήτων, που διοργανώνονται στην Κύπρο με βάση τους διεθνείς κανόνες διεξαγωγής της FIVA (FIVA International Events Code)
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε περίπτωση ατυχήματος στο τηλέφωνο 77778283.
 • Οδήγηση πέραν της Οδού
 • Ευθύνη επιβατών

Προαιρετικές καλύψεις:

 • Σπάσιμο ανεμοθώρακα / γυαλιών παραθύρων (μέχρι € 513)
 • Προσωπικά ατυχήματα για τον κάτοχο του Ασφαλιστηρίου ή / και για εξουσιοδοτημένους οδηγούς
 • Οδήγηση άλλου ιδιωτικού οχήματος
 • Ρυμουλκούμενα οχήματα
 • Προστασία επασφαλίστρου λόγω απαίτησης
 • Ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου και των εξουσιοδοτημένων οδηγών του ασφαλισμένου οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα ή/και ιατρική κάλυψη του ασφαλισμένου ή άλλων οδηγών που καθορίζονται όταν οδηγούν οποιοδήποτε όχημα (εκτός από μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, φορτηγά και οχήματα ειδικού τύπου) μετά από ατύχημα

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Κλασικών Αυτοκινήτων;

Μερικές από τις εξαιρέσεις είναι:

 • Ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα
 • Ζημιά σε περιουσία του Ασφαλισμένου ή των μελών της οικογένειάς του
 • Χρήση από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Κλασικών Αυτοκινήτων;

Σε ιδιοκτήτες Κλασικών Αυτοκινήτων που διαθέτουν έγκυρο και ισχύον Διεθνές Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του οχήματός τους ως κλασικού / ιστορικού το οποίο αναγνωρίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία (FIVA Identification Card).

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Κλασικών Αυτοκινήτων:

 • Κάλυψη για συμμετοχή στους αγώνες κλασικών / ιστορικών αυτοκινήτων που διοργανώνονται στην Κύπρο με βάση τους διεθνείς κανόνες διεξαγωγής της FIVA (FIVA International Events Code)
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε περίπτωση ατυχήματος στο τηλέφωνο 77778283.
 • Μεγάλη ποικιλία προαιρετικών καλύψεων.
 • Ιατρική κάλυψη οδηγών.


Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms