ΑΛΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Διακοπής Εργασιών

Διακοπής Εργασιών

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης των οικονομικών επιπτώσεων από διακοπή στη λειτουργία μιας επιχείρησης συνεπεία Φωτιάς ή άλλου ασφαλισμένου κινδύνου.

Ένας επιχειρηματίας δεν νοιάζεται μόνο για τυχόν ζημιά ή καταστροφή της περιουσίας του αλλά και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά. Αυτή του την αβεβαιότητα μπορεί να τη μεταβιβάσει στη Λαϊκή Ασφαλιστική μέσω αυτού του Ασφαλιστηρίου και να απολαμβάνει την πιο ευρεία δυνατή κάλυψη.

Το Ασφαλιστήριο είναι επίσης γνωστό και ως Απώλειας Κερδών ή ως Επακόλουθης Ζημιάς

Για την Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Ασφαλιστηρίου Πυρός

Η Ασφάλιση περιλαμβάνεται ως προαιρετική κάλυψη στα Ασφαλιστήρια Γραφείου και Καταστήματος.

Τι καλύπτει το Ασφαλιστήριο Διακοπής Εργασιών

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει:

 • απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών (Gross Profit) ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησης λόγω απώλειας ή ζημιάς στο περιεχόμενο ή/και στο κτίριο της επιχείρησης συνεπεία φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης λεβήτων ή κυλίνδρων υγραερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς για προκαθορισμένη περίοδο (Περίοδο Ασφάλισης)
 • πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής όπως χρήση προσωρινών υποστατικών, ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων ή τηλεφώνων κ.α.

Προαιρετικά προσφέρεται κάλυψη για:

 • απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών συνεπεία Σεισμού, Θύελλας, Καταιγίδας, Πλημμύρας, Κακόβουλης ζημιάς, Διάρρηξης σωλήνων νερού ή υπερχείλισης δεξαμενών νερού, Οχλαγωγίας, Απεργίας, Πρόσκρουσης Οχημάτων ή Αεροσκαφών, Έκρηξης (πέραν αυτής που αναφέρεται πιο πάνω), φωτιάς η οποία προέρχεται από κάψιμο δασών, θάμνων ή αποψίλωση γης.
 • για αμοιβές Ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό

Τι εξαιρεί το Ασφαλιστήριο Διακοπής Εργασιών

Το Ασφαλιστήριο υπόκειται σε εξαιρέσεις, μερικές από τις οποίες είναι:

 • πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες, πυρηνικές ακτινοβολίες και μόλυνση περιβάλλοντος
 • διακοπή εργασιών συνεπεία βραχυκυκλώματος ή αυτοθέρμανσης, καθίζησης και κατολίσθησης.
 • διακοπή εργασιών συνεπεία απώλειας ή ζημιάς στον εκρηγνυώμενο λέβητα
 • διακοπή εργασιών συνεπεία απώλειας ή ζημιάς σε εμπορεύματα κάτω από το επίπεδο του δρόμου τα οποία δεν είναι τοποθετημένα σε ράφια τουλάχιστον 15 εκατοστά πάνω από το πάτωμα

Σε ποιους απευθύνεται το Ασφαλιστήριο Διακοπής Εργασιών

Σε καταστηματάρχες, εργοστασιάρχες, ξενοδόχους και άλλους (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οργανισμούς)

Μερικά πλεονεκτήματα του Ασφαλιστηρίου Διακοπής Εργασιών

 • Κάλυψη του μισθολογίου και όλων των άλλων σταθερών εξόδων (ενοίκια, ασφάλιστρα κ.α.) της επιχείρησης
 • Δυνατότητα επιλογής της Περίοδου Αποζημίωσης
 • Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου κάθε χρόνο.

Το προϊόν αυτό εμπίπτει στον Κλάδο Οικονομικής Απώλειας Ποικίλης Φύσεως.Σημαντική Σημείωση:

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το γραφείο μας Neoklis N. Thoma Insurance Agency Ltd. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους του Ασφαλιστηρίου και ότι η κάλυψη που σας προσφέρεται ικανοποιεί τις ασφαλιστικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό και προς όφελος σας να δηλώσετε στην Πρόταση Ασφάλισης όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας ζητούνται, καθώς και τα πραγματικά ποσά που αντιστοιχούν στην αξία της περιουσίας σας.

 Back
 Printer Friendly Version 

Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms