ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία «Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ», ιδρύθηκε από τον κύριο Νεοκλή Ν. Θωμά ο οποίος δραστηριοποιείται επιτυχώς στον τομέα των Ασφαλειών από το 1961.

Το 1982 ο κος Νεοκλής Ν. Θωμά μαζί με 5 άλλους συνεταίρους ίδρυσαν την εταιρεία «Φιλική Ασφαλιστική» η οποία σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη. Το 1999 η «Φιλική Ασφαλιστική» αγοράζεται από τον όμιλο Λαϊκής, έτσι προκύπτει η συνεργασία της εταιρείας «Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ» με την Λαική Ασφαλιστική, της οποίας είναι ο κυρίως αντιπρόσωπος στην Λεμεσό και ο μεγαλύτερος αντιπρόσωπος της Λαϊκής Ασφαλιστικής παγκύπρια.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στο τομέα Ασφαλειών Γενικού κλάδου τις οποίες παρέχει η Λαϊκή Ασφαλιστική, ως επίσης και στο κλάδο Ασφαλειών Ζωής τις οποίες παρέχει η θυγατρική εταιρεία της Λαϊκής Ασφαλιστικής, Cyprialife.

Η εταιρεία απασχολεί 17 άτομα σε μόνιμη βάση, ενώ συνεργάζεται επίσης με περίπου 24 μεσάζοντες σε θέματα ασφάλισης.


Copyright © 2006 Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms