Το 1982 ο κος Νεοκλής Ν. Θωμά μαζί με 5 άλλους συνεταίρους ίδρυσαν την εταιρεία «Φιλική Ασφαλιστική» η οποία σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη. Το 1999 η «Φιλική Ασφαλιστική» αγοράζεται από τον όμιλο Λαϊκής, έτσι προκύπτει η συνεργασία της εταιρείας «Νεοκλής Ν. Θωμά Λτδ» είναι ο κυρίως αντιπρόσωπος της Λαϊκής Ασφαλιστικής στην Λεμεσό και ο μεγαλύτερος αντιπρόσωπος της Λαϊκής Ασφαλιστικής παγκύπρια... 

Copyright © 2006 Neoklis N. Thoma Ltd.  -  Design and Hosting by CyDezines -  Powered by DZcms